Archive for Luty, 2017

postheadericon Ekonomiczne problemy krajów rozwiniętych

W krajach rozwiniętych poważnym problemem, jaki wskazywany jest przez licznych ekonomistów, jest bardzo rozbudowany system społeczny. System społeczny jest bardzo ważny w każdym kraju, gdyż pozwala radzić sobie z patologami, jakie mogą pojawiać się w społeczeństwie. Z drugiej strony bardzo ważne jest w jaki sposób system społeczny działa. Jeśli opiera się on jedynie na transferze kapitału bardzo szybko jest w stanie prowadzić do braku zainteresowania się biedniejszych obywateli samodzielną pracą. Z takimi problemami borykają się Niemcy, Anglia, czy Szwecja, gdzie pomoc społeczna jest bardzo wysoka, ale trafia bardzo często do ludzi, którzy nie powinni jej otrzymywać. Z tego powodu ważne jest, by budować system społeczny, jaki opiera się na pomocy w trudnych sytuacjach, ale nie na permanentnym dotowaniu pewnych grup społecznych. Do takich pomysłów możemy zaliczyć pożyczki, które nie były oprocentowane, a były udzielane w czasie kryzysu gospodarczego w Stanach Zjednoczonych. Pożyczka taka pozwala na przetrwanie, ale konieczne było jej zwrócenie, gdy dana osoba uzyskała pracę. W ten sposób ludzie zainteresowani byli znalezieniem pracy, gdyż środki z pożyczki nie były w stanie zapewnić stałego dochodu i utrzymania.

postheadericon Znajomość ekonomii podstawą sukcesu finansowego

Zanim podejmiemy jakąkolwiek działalność gospodarczą warto poznać podstawowe zasad makro i mikroekonomii, bowiem właściwa analiza ekonomiczna i dobrze przygotowany biznes plan pozwala na planowanie, kontrolę oraz budowanie firmy przez wszystkie konieczne etapy. Mamy tu więc do czynienia zarówno ze sprawami organizacyjnymi i technicznymi, logistycznymi oraz wizerunkowymi. Takiej analizie powinna zostać również poddana ocena sprawozdania finansowego i płynności finansowej firmy. Ponadto kierunki rozwoju, możliwości kapitału ludzkiego czy kształtowanie struktury kapitału przedsiębiorstwa. Dla każdego poczatkującego przedsiębiorcy wszystkie powyższe terminy brzmią bardzo abstrakcyjnie i specjalistycznie, po kilku miesiącach zarządzania, szybko przekonuje się o tym, że wdrażanie zasad ekonomii okazuje się niezbędne. I najlepiej to robić od samego początku, jeśli poważnie zależy nam na osiągnięciu sukcesu w swojej branży a nie chcemy zdawać się na fart lub niefart czy przychylność losu.

postheadericon Niemcy

Przeprowadzona tu w 1957 r. reforma zakładała utworzenie rezerwy finansowej na wydatki emerytalne w wysokości równej ich rocznej wartości. Jednakże stopniowo wysokość rezerwy zmniejszano i ostatecznie w 1992 r. ustalono ją jako równą jednomiesięcznym wydatkom. Wtedy też zaczęto wycofywać się z udostępnionej w 1972 r., w związku ze zwycięskimi dla partii socjaldemokratycznej wyborami, możliwości wcześniejszego przechodzenia na emeryturę. Korzystać z niej mogły zwłaszcza osoby długotrwale bezrobotne. Docelowo, od roku 2007, ustalono jednakowy wiek emerytalny dla kobiet i mężczyzn na 65 lat. Przyjęto również założenie, że emerytura w wysokości 70% poprzednich zarobków ma przysługiwać po 45 latach pracy. Zmiany wprowadzone w roku 1992 zostały zaakceptowane przez liczące się partie polityczne. Należy też wziąć pod uwagę, że system emerytalny od czasów Bismarcka jest nadal dofinansowywany z budżetu. Współcześnie dofinansowanie jest utrzymywane na poziomie około 20% wydatków na emerytury. Z kolei w związku z pogarszającą się sytuacją demograficzną kraju i perspektywą trudności w zbilansowaniu funduszy emerytalnych w 1,999 r. ustalono, iż od 2030 r. emerytura przysługująca po 45 latach pracy będzie wynosiła 64% poprzednich zarobków. W 2000 r. minister pracy zgłosił propozycję radykalnych zmian uzasadnionych względami demograficznymi: spadkiem urodzeń i wydłużaniem się przeciętnego czasu życia.

postheadericon Strategia marketingowa

Na pewno każdy kto zaczyna prowadzenie własnego biznesu doskonale wie, jak ważna jest reklama oraz wszelkie inne działania promocyjne. W tym celu najlepiej jest opracować sobie szczegółową strategię marketingową, czyli zdecydować jakie cele chcemy osiągnąć i przy użyciu jakich środków, narzędzi marketingu. Obecnie marketing ma nam wiele do zaoferowania, a dzięki niemu możemy korzystać z różnych środków – między innymi z wywiadów, ankiet telefonicznych, możemy także wybrać inny sposób promocji, czyli reklamę, która uważana jest za najbardziej skuteczną. Mamy obecnie reklamę prasową, telewizyjną, radiową oraz internetową i właśnie ten ostatni rodzaj reklamy cieszy się największą popularnością. Jest to związane przede wszystkim z tym, iż Internet jest obecnie jednym z najpopularniejszych środków masowego przekazu, co więcej, spędzamy w nim także sporo wolnego czasu. Dlatego reklama internetowa wydaje się być najbardziej skuteczna, warto więc o niej pomyśleć jeśli zależy nam na osiągnięciu upragnionego sukcesu.

postheadericon Dodatki do pensji

Do każdej z pensji, najważniejsze jest to, aby móc dołożyć premię, jaka jest faktycznie interesującą. Niekiedy trzeba się starać, aby móc w szybkim tempie przystosować się do codziennej pracy. Wiadomo, iż niekiedy trzeba mieć dla siebie jakiś pomysł, aby móc na przykład przystosować się do opracowania czegoś, co będzie dla nas poważnym zaskoczeniem. Przy wszystkich systemach pensji, jest wiele różnych ważnych dodatków, co do których trzeba się starać, aby móc przywiązać wszystkie ważne dla nas działania. Niejedna osoba, jaka stara się, by móc na przykład planować dla siebie elementy życiowe, jest w stanie dzięki nim, sprawdzić nasze podstawowe wartości. Czasami trzeba się starać, aby móc w szybkim tempie zapracować nad poprawieniem wartości swojego życia. Pensja, jaka jest dla nas dostępną, może się okazać niekiedy mało wystarczającą. Jednakże najciekawsze jest to, aby móc w szybkim tempie poprawiać swoje życie. Najlepsze są dla nas ciekawe dodatki, pomagające nam w na przykład czymś, co jest dla nas sposobem, na poprawienie czegoś, co jest czynnikiem, wypełniającym nasze oczekiwania. Nie można w żadnym wypadku zapominać się, co do tego, iż na przykład istnieje cała masa ważnych dodatków.

postheadericon By osiągnąć biznes

Czy wiemy o tym, że obecnie jest wiele sposobów na to, aby poprawić sytuację swojej firmy, albo po prostu, aby ja utworzyć? Wszystko zależy od sytuacji, w jakiej się znajdujemy. Jeśli już posiadamy firmę, to mamy uproszczone zadanie, natomiast w przypadku jej braku, musimy po prostu ją założyć-, czyli mieć pomysł, iść do urzędu statystycznego po regon, jak i załatwić inne papierkowe sprawy, wtedy to możemy utworzyć firmę. Firma dopiero startująca na rynku, jak i ta, która króluje już długi czas koniecznie musi posiadać swoją strategię rozwoju. Co jej to daje? To właśnie dzięki temu, wszystkie cele, jakie chcemy osiągnąć w danej jednostce czasu są uporządkowane i usystematyzowane. Poza tym daje nam poczucie, że wiemy dokładnie, do czego dążymy i jak osiągać te cele. Dzięki takiemu podejściu będziemy mogli posiadać firmę, która przyniesie nam zysk. Wiadomo, że wszelkie okazje do poprawy sytuacji firmy wiecznie nie trwają, dlatego warto korzystać z tych, które są obecnie dostępne. Poza tym starajmy się dobrze oferować naszą firmę, ją reklamować. Dzięki temu także wiele możemy zyskać- niektórzy na przykład zakładają strony internetowe swojej firmy.

postheadericon Maklerzy giełdowi – czy ich praca jest ważna

Polacy to naród, który ma tendencję do niedoceniania zawodów, którzy sami nie wykonują. Stąd też na przykład wiele z nich jest niedocenianych mimo, iż dobrze płatnych. Tak jest też na przykład z zawodem jakim jest makler giełdowy. Nie każdy z nas wie, iż jego zadanie jest ograniczone przede wszystkim do wysłania na specjalny rynek giełdowy odpowiedniego zlecenia maklerskiego po uprzednim sprawdzeniu czy jest ono zgodne z rządzącymi tak prawami i ogólnym regulaminem. Jego zadaniem jest też między innymi dokonanie rekomendacji czy też przygotowanie specjalnego komentarza, analizy poszczególnych notowań. Do niego także zwracają się różni ludzie z prośbą o pomoc przy na przykład wprowadzeniu określonej spółki na giełdę czy też późniejsze doradztwo służące po to, by jak najlepiej ona sobie na niej radziła, osiągając jednocześnie duże zyski i prestiż, który jest niezwykle istotny w tej dziedzinie gospodarki. Do sprawowania owej funkcji, o czym nie każdy wie, potrzebna jest jednak specjalna licencja, która umożliwia wykonywanie tego właśnie zawodu.